Privacy Policy

CarpShopXXL respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal CarpShopXXL, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Indien u persoonlijke gegevens invult in het contactformulier, behandelt CarpshopXXL deze informatie vertrouwelijk en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt CarpShopXXL inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan CarpShopXXL de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. CarpShopXXL kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Dit gebeurt op basis van IP-adres. Volgens de Europese regels is die kopeling met IP-Adres genoeg om onder de privacywet te vallen en dus ook onder de cookiewet.

Wij hebben de code van Google Analytics in onze website zodanig aangepast dat het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt.

Copyright 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van CarpShopXXL worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CarpShopXXL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Beveiliging

CarpShopXXL heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van CarpShopXXL zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. CarpShopXXL kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van CarpShopXXL, stuur dan een e-mail naar info@carpshopxxl.nl.

Wijziging van Privacy Statemen

CarpShopXXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. CarpShopXXL adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.